Breeding Standard RB

General:
Re-creation of the original working Bulldogge that existed from about 1820 to 1900.

Weight:
Ideal weight for males and females is 60-90lbs. Height at top of shoulder blade is 17 to 22 inches. The dog should be alert, with a symmetrical, well proportioned body. The dog should cobby, but have the appearance of a lean hard muscled athlete.

Appearance:
Medium sized dog. Powerfully built and showing great strength.

Body:
Neck should be short and nearly wide as the head. Shoulders very broad and muscular. Front legs may be slightly bowed or straight. Ribs well rounded and chest wide and deep. Back short, slightly roached and strong. Belly well tucked up. Thighs very muscular. Rear legs neither pigeon-toed or cow hocked. Fluid movement is of the highest concern.

Head:
Large in proportion to the body and square. Deeply sunken between the eyes, extending up the forehead. Moderately wrinkled. Jaw muscles large. Lower jaw turned up and protruding. Bite squared, but undershot. Large tusks. Eyes low and wide set. Forehead flat. Muzzle short and broad. The muzzle should be 1/4 to 1/3 the total length of the head. Flews semi-pendulous. Ears may be either rose or button and should be set high and wide. Dewlap will have two folds.

Temperament:
Friendly and outgoing, but a fearless adversary to anyone who threatens his master or property. Unfriendliness to strangers isn’t a defect, although it’s unusual.

Coat:
Short, close and medium fine.

Color:
Brindles (red, grey or black), Brindle spots on white, Solid White, Black, Fawn (fawn variations) solid or with white. A lack of pigment on the nose & on the skin around the eyes are undesirable and considered a cosmetic fault. Pigments of black, liver and grey are acceptable.

Tail:
The tail on the Renascence Bulldog is is straight or docked (only in the USA) & kink free. If the tail is left it should reach to the hock or just above. It is acceptable under the breed standard to leave the tail natural or to dock it with no preference given to either. In Europe it is prohibited to dock the tails. You have to carry a written statement from your Vet, stating the docked tail is due to medical reasons. Spike tails & kinked tails are also acceptable tail types under the breed standard, but they rate behind the docked or straight kink free tail type in order of preference. Kinked tails on puppies should be docked (only in the USA) to maintain a clean look to the dog. A screw tail is considered a structural fault.

Dutch translation:

Algemeen:
Recreatie van de oorspronkelijke werkende Bulldog die bestond van ongeveer 1820 tot 1900.

Gewicht:
Ideaal gewicht voor reuen en teven is 27 tot 41 kilo. Hoogte tot de top van het schouderblad is 43 tot 56 centimeter. De hond moet alert zijn, met een symmetrisch, goed geproportioneerd lichaam. De hond moet gedrongen zijn, maar het uiterlijk hebben van een mager en hard gespierde atleet.

Uiterlijk:
Middelgrote hond. Krachtig gebouwd en grote kracht tonend.

Lichaam:
Hals moet kort zijn en bijna net zo breed als het hoofd. Schouders zeer breed en gespierd. Voorpoten kunnen enigszins gebogen zijn of recht. Ribben zijn goed gevormd en de borst is breed en diep. De rug is kort, enigszins gekromd en sterk. Buik goed opgetrokken. Dijen zeer gespierd. Achterpoten noch een pinguïn of koehakkig. Vloeiende beweging is van het hoogste belang.

Hoofd:
Groot in verhouding tot het lichaam en vierkant. Diep verzonken tussen de ogen, is de uitbreiding van het voorhoofd matig gerimpeld. Kaakspieren groot. Onderkaak draaide en uitpuilend. Bijt is kwadrant, maar ondervoorbijtend. Grote slagtanden. Ogen zijn laag en wijd uitgezet. Voorhoofd plat. Snuit kort en breed. De snuit moet 1/4e  tot 1/3e van de totale lengte van het hoofd zijn. Lippen semi-hangend. Oren kunnen zowel roos- of knopvormig zijn en moeten hoog en wijd zijn aangezet. Keelhuid bevat 2 plooien.

Temperament:
Vriendelijk en vrolijk, maar een onverschrokken tegenstander aan iedereen die zijn meester of eigendom bedreigt. Onvriendelijkheid tegen vreemden is geen gebrek, hoewel het ongebruikelijk is.

Vacht:
Kort, dicht en medium van dikte.

Kleur:
Gestroomd (rood, grijs of zwart), Brindle vlekken op wit, volledig wit, zwart, Fawn (fawn variaties) of met wit. Een gebrek aan pigment op de neus en op de huid rond de ogen is ongewenst en wordt beschouwd als een cosmetische fout. Pigmenten van zwart, lever en grijs zijn aanvaardbaar.

Staart:
De staart van de Renassance Bulldog is recht of gecoupeerd (alleen in USA) & knikvrij. Het is aanvaardbaar is volgens de rasstandaard de staart natuurlijk te laten. In Europa is het verboden de staart te couperen zonder medische indicatie. Hiervoor dient altijd een verklaring van de dierenarts te worden overlegd. Pijlstaarten & knikstaarten zijn ook aanvaardbare staartsoorten onder de rasstandaard, maar de rechte knikvrije staart geniet de voorkeur.  Een schroefstaart wordt beschouwd als een structurele fout.

renascence bulldog